Skip to main content

Audiomove

Du spiller selv hovedrollen

AudioMove er et unikt teaterkoncept bestående af et lyddrama,

der lader opleveren leve sig ind i hovedpersonenes oplevelsesunivers

– via høretelefoner, mobilteknologi og interaktive elementer.

Et empatisk formidlingsredskab

Brugeren af AudioMove bliver selv involveret i et dramatisk handlingsforløb,

så vedkommende “forvandles” til hovedkarakteren i sit eget fiktive univers,

mens han/hun bevæger sig rundt i virkeligheden. Man kommer som bruger

“ind i hovedet” på en anden person og lader det andet menneskes tanker,

erindringer og følelser udspille sig for sit indre. Dette gør oplevelsen langt stærkere

end normalt og fjerner filteret mellem fiktion og virkelighed.

Et projekt i konstant udvikling

AudioMove har udviklet sig fra rene teaterprojekter over nye former for

turistoplevelser og undervisningsforløb – til nu også at være et teater-teknologisk

erhvervsredskab til empatisk, brugerdreven produktudvikling, der søger for at

slutbrugerens behov er i fokus under udviklingen.

Medrivende indlevelse

Brugeren af AudioMove går rundt i byens rum, på en direktionsgang, i en

produktionshal eller måske ude i terrænet i forbindelse med et undervisningsforløb

mens lyttedramaet udfolder sig, både i øregangen og sindet.

AudioMove forholder sig til det sted, hvor brugeren befinder sig,

så oplevelsen bliver mere nærværende og reel.

Brugeren får desuden selv mulighed for at handle og til tider påvirke “slagets gang”.

Potentialerne ved AudioMove

Det at man som bruger skal opleve og igennem en fortælling med alle sine sanser, har stor potientiale alt efter hvad formålet med en bestemt AudioMove skal være.
AudioMove kan inddeles i tre grupperinger: Erhverv - Uddannelse - Turisme.

Erhverv:

Her kan fortællingen øversættes til produktudvikling, hvor man som oplever kommer ind i hovedet og hjertet på brugeren af produktet

Uddannelse:

I forbindelse med læring spiller fortællingen sammen med elevernes sanser. Dette stimulerer engagementet til læringsprocessen på nye måder.

Turisme:

Fortællinger i AudioMove kan også opleves som en mulighed for at udforske kendte og ukendte byer eller områder.

Hvor kan man opleve audiomove?

Lige nu kan AudioMove produktionen Æ SKAWMAND opleves

i Struer Kommune via appen USEEUM.

Læs mere om produktionen her.

På hjemmesiden kan du læse om tidligere produktioner

samt lytte til enkelte dele fra lytteuniverset.