Skip to main content

Open Calls

Udviklingsforløb

Katapult Akademiets udviklingsforløb bliver udvalgt løbende. Forstået på den måde, at det kontinuerligt er muligt for dramatikere og scenekunstnere at henvende sig til Katapult Akademiet med projekter, idéer og lignende, som de ønsker at udvikle i sammenspil med Akademiet og dets samarbejdspartnere. De fleste udviklingsforløb varer ca. to-tre måneder og er henvendt til fremadstormende og/eller allerede etablerede kunstnere. Forløbene tilbyder skræddersyede processer til de enkelte projekter og er delvist lønnede.

Udtalelse fra Sophie Zinckernagel:
“Den dramaturgiske sparring har hjulpet mig til en klarhed omkring handling og genré, jeg ikke havde før. For mig har det pustet nyt liv og retning i en tekst, jeg ikke helt vidste, hvor skulle hen. Og vigtigst af alt, har det givet mig lyst og energi til at skrive den færdig!”

Kontakt Katapult Akademiet

Katapult Akademiets podcast

Hør med når dramatikere og scenekunstnere fortæller om deres forløb hos Katapult Akademiet.

Den frie proces

Alle udviklingsforløb er skræddersyede

En iterativ metode danner rammen for vores udviklingsforløb. Med iterativ mener vi gentagende, og vi bryder således med den til tider trivielle tilgang til udvikling, hvor du følger nogle få steps og herefter bør være færdig med at udvikle dit produkt (læs manuskript).

I vores metode arbejder vi også med steps eller faser, men vi gentager disse flere gange i det vi kalder loops. Hvert loop består af fem faser, men efter fase fem, så starter processen forfra med et nyt, opdateret udgangspunkt. De fem faser er planlægning, research, vurdering, testing og evaluering. Ved at arbejde med denne model er det muligt at skræddersy indholdet af processen til den enkelte dramatiker eller projekt, men samtidig skaber den en tryg ramme som kan bruges til at skabe inkluderende planlægning og ikke mindst sikre at borgere kan blive inddraget i processen. Oplagt er det nemlig, at fase fire (testing) bliver udført med øjne udefra – og til tider viste det sig at borgerne var gode at være med i fase to (research). Den frie proces bliver således også til den åbne proces – dog stadig på en måde, hvor det er dramatikeren og udviklingen af dramatisk tekst, som er i centrum gennem hele udviklingsforløbet.

Kontakt Katapult Akademiet